Dariusz Ważyński

Prywatny gabinet okulistyczny

Specjalizację I i II stopnia z okulistyki uzyskałem w czasie pracy w Klinice Chorób Oczu AM w Poznaniu. Następnie pracowałem na stanowisku Ordynatora Oddziału Okulistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Pile.

Byłem organizatorem i ordynatorem Oddziału Okulistycznego Szpitala PKP w Puszczykowie koło Poznania.

Tytuł doktora nauk medycznych uzyskałem na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem "Ocena porównawcza wyników wybranych operacji przeciwjaskrowych u chorych na jaskrę pierwotną".

Od 2004 roku pracuję tylko w moim prywatnym gabinecie okulistycznym, który istnieje już ponad 25 lat.